Dyrekcja

Dyrektor szkoły: Surosz-Kaliska Alicja
Zastępcy: Kozłowska Ewa, Skrzyńska Marta