Dyrekcja

Dyrektor szkoły: Kozłowska Ewa
Zastępcy: Surosz-Kaliska Alicja, Skrzyńska Marta