Kalendarz roku szkolnego
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2020/2021:
 
14.10.2020 Dzień Edukacji Narodowej
 
12-13.11.2020
 
23.12.2020 - 17.01.2021 Przerwa Świąteczna i Ferie Zimowe
 
4-5.01.2021
 
25-27.05.2021 
 
4.06.2021
 
1.04-6.04 Wielkanoc