Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

W celu uzyskania informacji dotyczącej rekrutacji do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00 z:

- pracownikiem sekretariatu tel. 22 833 58 36

- wicedyrektorem szkoły tel. 22 277 16 60

PREZENTACJA ZE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO. 

"Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz klas I
w roku szkolnym 2021/2022"

REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWYCH

W zakładce Rekrutacja dostępne są informacje dotyczące naboru do klasy 4 sportowej o profilu pływanie oraz piłka siatkowa/łucznictwo: harmonogram rekrutacji m.st. Warszawy, wewnętrzny harmonogram SP 65 z terminami prób sprawnościowych, wzór podania oraz kryteria prób sprawnościowych.

Prosimy o zwrócenie uwagi na konieczność dostarczenia orzeczenia o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza sportowego.

INFORMACJA O ODDZIAŁACH SPORTOWYCH ORAZ REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH O SPECJALNOŚCI PŁYWANIE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  NR 65 ORAZ NR 392 W DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST.WARSZAWY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

Wniosek o przyjęcie do klasy IV o profilu sportowym.

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DLA KANDYDATÓW DO KLASY IV SPORTOWEJ.

O PROFILU PIŁKA SIATKOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 W WARSZAWIE

REGULAMIN ORAZ TABELE PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW

Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2021/2022

Harmonogram rekrutacji klasa 4 siatkarsko-łucznicza rok szkolny 2021/2022
Harmonogram rekrutacji do klasy 4 pływanie 2021/2022
EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO KLASY IV SPORTOWEJ