Zebrania

Najbliższy dzień otwarty:

21 października:

Klasy 4-8 spotkania online na platformie TEAMS

22 października:

Klasy 1-3 spotkania online na platformie TEAMS

 

Spotkania na platformie TEAMS odbędą się w godzinach 17.00 - 19.00

Rodzice logują się do aplikacji TEAMS przy użyciu konta dziecka (dane do logowania były przesłane przez librus na konto rodzica). Jest to konieczne w celu wyszukania odpowiedniego nauczyciela i identyfikacji rodzica.

Nauczyciele będą dostępni poprzez chat.

Rodzic poprzez chat wyszukuje nauczyciela i nawiązuje z nim rozmowę.

Może to być chat, rozmowa audio lub wideo.

Proszę zwrócić uwagę na status danego nauczyciela (kropka przy profilu nauczyciela)

 

Więcej o nawiązywaniu chatu na stronie:

https://support.microsoft.com/pl-pl/office/rozpoczynanie-czatu-w-aplikacji-teams-0c71b32b-c050-4930-a887-5afbe742b3d8

Więcej o statusie użytkownika na stronie:

https://support.microsoft.com/pl-pl/office/zmienianie-statusu-w-aplikacji-teams-ce36ed14-6bc9-4775-a33e-6629ba4ff78e