Zebrania

ZEBRANIA I DNI OTWARTE 2017/2018

KLASY 0 – III

Wyznaczone czwartki godz. 17.30

14, IX – Zebranie

 • Zapoznanie z WO

 • Wybór Rad Klasowych (Trójek klasowych) w tajnym głosowaniu oraz przedstawiciela do Rady Rodziców

 • Konsultacja z rodzicami planu wychowawczego klasy

 • Ustalenie harmonogramu wycieczek

 • Sprawy organizacyjne

9 XI – Dzień Otwarty

11 I – Zebranie - podsumowanie semestru

 • Podanie ocen opisowych

 • Podsumowanie pracy w I semestrze

8 III – Dzień Otwarty

10 V – Dzień Otwarty

 • Informacja o trudnościach edukacyjnych i wychowawczych

14VI – Zebranie

 • Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2017/2018

 • Przedstawienie sprawozdania z realizacji planu wychowawczego klasy

KLASY IV– VII

Wyznaczone środy godz.17.30

13 IX – Zebranie

 • Zapoznanie z WO

 • Wybór Rad Klasowych (Trójek klasowych) w tajnym głosowaniu oraz przedstawiciela do Rady Rodziców

 • Konsultacja z rodzicami planu wychowawczego klasy

 • Ustalenie harmonogramu wycieczek

 • Sprawy organizacyjne

11 X – Dzień Otwarty

13 XII – Zebranie

 • Informacje dotyczące zagrożeń

 • Przewidywane oceny

10 I – Zebranie - podsumowanie semestru

 • Podanie ocen

 • Podsumowanie pracy w I semestrze

7 III – Dzień Otwarty

9 V – Zebranie

 • Informacja o przewidywanych ocenach

13 VI – Zebranie

 • Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2017/2018

 • Przedstawienie sprawozdania z realizacji planu wychowawczego klasy