Karta Miejska Ucznia

Szanowni Państwo

Wniosek o wydanie Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej - Karta Ucznia, uprawniającej do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie m.st. Warszawy, należy złożyć poprzez platformę elektroniczną Zarządu Transportu Miejskiego za pośrednictwem linku dedykowanego tylko dla Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana:

https://kartaucznia.ztm.waw.pl/7e81f924

Jeśli dziecko nie ma nadanego numeru PESEL (obcokrajowiec) należy wpisać datę urodzenia.

Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,4 x 4,5 cm