Dokumenty

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 65  
Program wychowawczo-profilaktyczny 2017-2020    

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

PZO język polski

PZO informatyka

PZO język angielski

PZO religia