Świetlica

Lista nauczycieli pracujących w świetlicy.

Z nauczycielami można skontaktować się poprzez dziennik elektroniczny lub tel: 22 833 58 36 wew 115

Warmiak Anna (kierownik świetlicy)

Chojna Anna (3b)
Fidzińska Anna (1a)
Katana-Paziewska Katarzyna (1b)
Krawczak Sylwia (2b)
Kucharska Karolina (1d)
Soszyńska Katarzyna (2a)
Staroń Maria i Czaja Paula (klasy 4)
Szlęk Katarzyna (2c)
Tyszkiewicz Joanna (1c)
Uszyńska Monika (3a)
Wujakowska Judyta (3c)

Regulamin świetlicy do pobrania : 

 

Dobrowolne wpłaty na zakup niezbędnych materiałów i pomocy do zajęć dla dzieci w świetlicy prosimy wpłacać na konto szkoły o numerze:
 
88 1030 1508 0000 0005 5098 5063
Z DOPISKIEM: ŚWIETLICA PRZY SP 65
 
 

PROJEKTY I WYDARZENIA:

Uczestniczymy w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM „KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE”

Główne cele projektu:

Wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez twórcze działania plastyczne.

Inicjowanie i popularyzowanie kreatywnych zabaw i dziecięcej twórczości plastycznej.

Cele szczegółowe:

Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie małej motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, wyobraźni, uwagi. Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki i aktywności dziecka w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego pozawania stymulującego rozwój. Wyzwalanie ekspresji twórczej i naturalnej kreatywności. Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny – Akademia Świetlicowa: „Świetliczaki na tropie…skrzydeł natury”

Nasza świetlica bierze udział w programie: Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Akademia Świetlicowa „Świetliczaki na tropie……skrzydeł natury”. Organizatorami projektu „Akademia Świetlicowa. Świetliczaki na tropie skrzydeł natury…” jest Wydawnictwo SUKURS z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Józefa Zajączka 9A, lok. C1, reprezentowane przez redakcję dwumiesięcznika Świetlica w Szkole”.

Cele projektu:

  • wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego  umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia;

  • uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;

  • działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju;

  • rozwijanie zdolności manualnych ucznia;

  • nawiązanie współpracy między placówkami w całej Polsce.