Nasza szkoła

Na przełomie marca i kwietnia dzieci realizujące projekt „Wiem, co jest dla mnie dobre” wzięły udział w cyklu zajęć bibliotecznych w ramach działania – „Skoncentruj się na dobrych rzeczach i postaw na kreatywność”. Uczniowie podzieleni na grupy mieli stworzyć komiks z wymyślonymi przez siebie postaciami. Pracę twórczą poprzedziła część teoretyczna, w czasie której dowiedzieli się nie tylko o sposobach wykonywania obrazkowych historii, ale również o składzie profesjonalnej grupy zajmującej się tworzeniem komiksów zawodowo. Zadanie, z którym musiała zmierzyć się każda grupa polegało nie tylko na wymyśleniu i graficznym przedstawieniu opowieści, ale również ustaleniu ról w utworzonym zespole redaktorskim, co było dla dzieciaków sporym wyzwaniem. Na zakończenie każdy zespól miał możliwość podzielenia się spostrzeżeniami na temat pracy swojej i innych.