Nasza szkoła

W zakładce Rekrutacja dostępne są informacje dotyczące naboru do klasy 4 sportowej o profilu pływanie oraz piłka siatkowa/łucznictwo: harmonogram rekrutacji m.st. Warszawy, wewnętrzny harmonogram SP 65 z terminami prób sprawnościowych, wzór podania oraz kryteria prób sprawnościowych. Prosimy o zwrócenie uwagi na konieczność dostarczenia orzeczenia o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza sportowego.