Nasza szkoła

 

W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia nabierają pojęcia "ekologia" oraz "ochrona środowiska". Środowisko wpływa na człowieka, również człowiek oddziałuje na miejsce, w którym żyje, z tą różnicą, że nasze oddziaływanie jest często destrukcyjne. Znaczną część tych niewłaściwych działań możemy jednak wyeliminować, przyjmując postawę przyjazną środowisku. Każdy z nas pragnie żyć w domu, który jest zdrowy, i w którym czuje się dobrze. Zmieniając własne zachowania możemy wytworzyć w sobie nawyki takiego postępowania, które przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska w naszym najbliższym otoczeniu. Często są to bardzo proste działania. Poniżej przedstawiamy efekty działań podjętych w ramach realizacji projektu ekologicznego "Ekologiczny dom". Tydzień ekologiczny dał wszystkim uczniom i wychowawcom doskonałą możliwość na podsumowanie i refleksję nad własnymi postawami wobec środowiska. Pamiętajmy, że jesteśmy częścią przyrody, więc dbajmy o nią w sposób szczególny. Odpowiedzialne za realizację projektu były p.Ewa Gajdowicz i p.Martyna Witkowska.