Nasza szkoła

Szanowni Państwo,

Decyzją Pana Premiera Mateusza Morawieckiego szkoły będą zamknięte od 16 marca do 25 marca 2020 roku.
Dnia 12 i 13 marca w szkole będą tylko zajęcia opiekuńcze. Proszę posyłać dzieci w wyjątkowych sytuacjach.
Rodzice dzieci do 8 roku życia mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego. Jego zasady określa ustawa z 25 czerwca 1999 (art.32 ust.1 pkt 1).
Będę o wszystkich podjętych działaniach informowała Państwa na bieżąco.
Proszę odczytywać wiadomości z Librusa.

Z poważaniem,
p.o. Dyrektora Szkoły
Marta Skrzyńska