Nasza szkoła

20 listopada zorganizowaliśmy obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka w ramach ogólnopolskiego przedsięwzięcia pod patronatem UNICEF. Podczas długich przerw pani Agnieszka Zduniak przeprowadziła internetowy quiz wiedzy o Konwencji Praw Dziecka. W tym samym czasie pan Łukasz Łach pełnił dyżur w ramach funkcji rzecznika praw ucznia. Każdy mógł się zgłosić z pytaniami odnośnie rozumienia czy interpretacji praw dziecka oraz ewentualnymi sytuacjami, w których łamane były prawa ucznia. Na ostatniej długiej przerwie wyświetlane były filmiki poruszające kwestie praw dziecka. Wychowawczynie pani Mariola Gumowska oraz Iwona Mierzwa wraz ze swoimi klasami VIa oraz VIc przygotowały gazetkę przybliżającą prawa i obowiązki dzieci oraz postać Janusza Korczaka.

W ramach przygotowań do ww. dnia wychowawcy klas otrzymali materiały przygotowane przez UNICEF (scenariusze lekcji, prezentacje, filmiki), które mogli wykorzystać na lekcjach wychowawczych poświęconych tematyce praw dziecka.

Ogłosiliśmy również konkurs plastyczny dla klas IV - VIII na plakat obrazujący wybrane prawa z Konwencji Praw Dziecka. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród wyłonionym laureatom wkrótce!

Wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w organizację Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka bardzo dziękujemy.