Nasza szkoła

Szanowni uczniowie, rodzice, nauczyciele, nasza szkoła bierze udział w akcji organizowanej przez Młodzieżową Radę Dzielnicy Żoliborz pod hasłem "Książka za książkę". Polega ona na tym, że każdy z Was może przynieść do szkoły książki, których już nie potrzebuje i są w stanie zdatnym do czytania. Zbieramy wszystkie rodzaje książek poza podręcznikami szkolnymi.

GDZIE ODDAWAĆ PRZYNIESIONE KSIĄŻKI:
Klasy I-III oddają książki do kartonu, który będzie stał w sali nr 6, Klasy IV - VIII przynoszą książki do sali nr 21, tam także będzie stało oznakowane plastikowe pudło. Akcja trwa do 31 maja. Książki będą rozdawane na Placu Wilsona - 7 czerwca.
ZACHĘCAMY DO PRZYNOSZENIA KSIĄŻEK!