Nasza szkoła

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 65 zaprasza rodziców/opiekunów prawnych i kandydatów do oddziału przedszkolnego oraz klas I w roku szkolnym 2019/2020 na spotkanie informacyjne w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 17:30 Dzieci w tym czasie będą mogły uczestniczyć w zabawach ruchowych na sali gimnastycznej oraz zajęciach w świetlicy (konieczne obuwie na zmianę)