Kalendarz roku szkolnego

        

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

14.09.2023 - Zebrania z rodzicami klas I-III i IV-VIII
12.10.2023 - Ślubowanie klas I - 12.00
16.11.2023 - Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III i IV-VIII
01.12.2023 - Wystawianie ocen (zagrożenia)
22.12.2023 - Wystawianie ocen przewidywanych

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA - 23.12 - 31.12.2023

02.01.2024 - Klasyfikacja klas I-III i IV-VIII
10.01.2024 - Zatwierdzenie klasyfikacji klas I-VIII
11.01.2024 - Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III i IV-VIII

FERIE ZIMOWE - 15.01 - 28.01.2024
POCZĄTEK II SEMESTRU/PÓŁROCZA - 29.01.2024

21.03.2024 - Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III i IV-VIII

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA - 28.03 - 02.04.2024

08.05.2024 - Wystawianie ocen (zagrożenia)
14,15,16 maja 2024 - Egzamin ósmoklasisty
24.05.2024 - Wystawianie ocen przewidywanych
06.06.2024- Zebrania z rodzicami uczniów uczniów klas I-III i IV-VIII

10,11,12 czerwca 2024 - Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty
11.06.2024 - Klasyfikacja klas I-III i IV-VIII
18.06.2024 - Zatwierdzenie klasyfikacji klas I-III i IV-VIII
21.06.2024 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

13.10.2023 - PIĄTEK
02-03.11.2023 - CZWARTEK, PIĄTEK
02.05.2024 - CZWARTEK
14-16 MAJA 2024 - WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
31.05.2024 - PIĄTEK