Kalendarz roku szkolnego

        

Kalendarza roku szkolnego 2022/2023.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14 października 2022 - Dzień Komisji Edukacji Narodowej - zajęcia opiekuńcze,
31 października 2022 - dzień opiekuńczy - świetlica,
2 maja 2023 - Święto Flagi - dzień opiekuńczy - świetlica,
23, 24 i 25 maja 2023 - Egzamin Ósmoklasisty - dzień opiekuńczy - świetlica,
10 czerwca 2023 - dzień opiekuńczy - świetlica - piątek po Bożym Ciele.

Zebrania i dni otwarte 2022/2023

22 września 2022 - zebrania z rodzicami klas I - VIII i oddziału przedszkolnego,

20 października 2022 - dzień otwarty - klasy I - III, IV - VIII,

15 grudnia 2022 - dzień otwarty - informacje o zagrożeniach,

26 stycznia 2023 - zebrania z rodzicami klas I - III, IV - VIII i oddziału przedszkolnego

Rozpoczęcie II semestru - 6 lutego 2023

18 maja 2023 - zebranie podsumowujące II semestr - informacje o zagrożeniach