Rada rodziców

        

PRZEDSTAWICIELE DO RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2023/2024

0A Małgorzata Michalska-Wojciechowska
1A Mariusz Wojtacha
1B Maria Popielawska
1C Marta Milligan
1P Alina Sadownik-Niewczas
2A Anna Balcerkewicz
2B Magdalena Radwan-Röhrenschef
2P Konrad Michałowski
3A Marta Melissa
3B Małgorzata Grzechulska
3P1 Ada Maślankiewicz
3P2 Patrycja Pachowska
4A Agata Szlachcic Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ RR SP65
4B Katarzyna Krzyżek
4P Joanna R-S
4S Dominik Kowalczyk
5A Magdalena Stańczak SEKRETARZ RR SP65
5P Roman Wieczorek
5S Mateusz Toczyski
6A Magdalena Gorfinska
6P Katarzyna Szulc
6S Tamás Dombi
7A Marta Widy-Behiesse
7P/Ł Katarzyna Kotnowska-Boruc
7S Małgorzata Michalska-Wojciechowska
8A Karolina Kulmińska PRZEWODNICZĄCA RR SP65
8B Agata Bulińska-Szmigielska SKARBNIK RR SP65
8P Łukasz Sobczak
8S Katarzyna Sówka Kamińska