Dokumenty

 

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 65
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Program wychowawczo-profilaktyczny 2021-2023  

REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICYI

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

PZO język polski

PZO matematyka

PZO informatyka

PZO język angielski

PZO religia

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE 2021/2022

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 2021/2022

DEKLARACJA PRZENIESIENIA DZIECKA
w roku szkolnym 2021/2022
do Szkoły Podstawowej nr 396 w Warszawie, ul. Anny German 5A

DOKUMENTY SOCJALNE

 
Wniosek o pomoc materialną
Wniosek o dofinansowanie
Oświadczenie o dochodach