Rekrutacja

 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do klasy I usportowionej 2022/2023

Potwierdzenie woli zapisu kandydata do klasy I usportowionej o profilu pływanie 
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klasy I usportowionej 
Regulamin oraz tabela prób sprawności fizycznej
Wniosek o przyjęcie do klasy I usportowionej

 

REKTUTACJA NABORU DO KLASY IV USPORTOWIONEJ O PROFILU PŁYWANIE 2022/2023 

REGULAMIN NABORU DO KLASY IV USPORTOWIONEJ

O PROFILU PŁYWANIE 2022/2023

HARMONOGRAN DO KLASY IV USPORTOWIONEJ

O PROFILU PŁYWANIE 2022/2023


PRÓBY SPRAWNOŚCI  FIZYCZNEJ DO KLASY IV USPORTOWIONEJ

O PROFILU PŁYWANIE 2022/2023


WNIOSEK DO KLASY IV USPORTOWIONEJ

O PROFILU PŁYWANIE 2022/2023

OŚWIADCZENIE

 

REKTUTACJA NABORU DO KLASY IV USPORTOWIONEJ O PROFILU PIŁKA SIATKOWA - ŁUCZNICTWO 2022/2023 

REGULAMIN NABORU DO KLASY IV USPORTOWIONEJ

O PROFILU PIŁKA SIATKOWA - ŁUCZNICTWO 2022/2023

HARMONOGRAM DO KLASY IV USPORTOWIONEJ

O PROFILU PIŁKA SIATKOWA - ŁUCZNICTWO 2022/2023

PRÓBY SPRAWNOŚCI  FIZYCZNEJ DO KLASY IV USPORTOWIONEJ

O PROFILU PIŁKA SIATKOWA - ŁUCZNICTWO 2022/2023

WNIOSEK DO KLASY IV USPORTOWIONEJ

O PROFILU PIŁKA SIATKOWA - ŁUCZNICTWO 2022/2023

OŚWIADCZENIE

 

PREZENTACJA Z DNIA OTWARTEGO

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

oraz klas I w roku szkolnym 2022/2023

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

 Zasady rekrutacji do przedszkoli

 i oddziałów przedszkolnych 2022/2023 

 Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów

 przedszkolnych w szkołach podstawowych 2022/2023 

 Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów

 przedszkolnych 2022/2023 

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

 

 Harmonogram dla rodziców klas pierwszych 2022/2023  
 Zasady przyjęć do klasy pierwszej 2022/2023
 Kandydaci spoza obwodu
 Kryteria rekrutacji do klas pierwszych 2022/2023