Rekrutacja

        

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY RODZICE KANDYDATÓW DO KLASY I SPORTOWEJ

PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY SPORTOWEJ 1P ODBĘDZIE SIĘ 17 MARCA - PIĄTEK, GODZINA 17.00, SALA GIMNASTYCZNA - BUDYNEK GŁÓWNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY,
MARTA SKRZYŃSKA
DYREKTOR SP 65

 

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych pod adresem:

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych pod adresem:

https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/

 

Zasady składania wniosków do klas IV sportowych
Wniosek o przyjęcie do klasy IV sportowej o profilu pływanie
Regulamin naboru i rekrutacji do klasy 4 sportowej o profilu pływanie
OPIS PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW
DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWANIE
Wniosek o przyjęcie do klasy IV o profilu piłka siatkowa i łucznictwo
Regulamin naboru i rekrutacji
do klasy 4 sportowej o profilu piłka siatkowa i łucznictwo
REGULAMIN KLAS SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65
OPISY WYKONYWANIA PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I SPORTOWEJ

OPIS PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW
DO KLASY I SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWANIE
PUNKTACJA PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KLASY I SPORTOWEJ
na rok szkolny 2023/2024
Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2023/2024
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024
Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2023/2024