Karta Miejska Ucznia

        

30 września 2021 r. mija czteroletni okres ważności wydanych pierwszych Kart Ucznia.

Wprowadzając do formularza numer dotychczas posiadanej Karty system podpowie do kiedy uprawnienie jest ważne. Jeśli termin ważności upływa z dniem 30 września 2021 r., a Dziecko jest nadal uczniem Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana w Warszawie, wówczas możliwe jest złożenie elektronicznego wniosku zgodnie z instrukcją „ Karta Ucznia-Przedłużenie”.

Link: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/7e81f924

Uczniowie obecnych klas 6 i 7, którym kończą się uprawnienia z dniem 30 września br. mogą dokonać przedłużenia ważności posiadanych uprawnień w wybranym Punkcie Obsługi Pasażerów, jak również złożyć wniosek poprzez wskazany powyżej link.

Rodzice przyszłych uczniów klas pierwszych, również mogą złożyć wniosek poprzez wskazany link.

Uprawnienia wydawane są na czas nauki w szkole podstawowej, jednak nie dłużej niż na 4 lata.

PLIKI POMOCNICZE DO POBRANIA: 

Karta Ucznia Instrukcja -Przedłużenie

 

Karta Ucznia Instrukcja -Pierwsza Karta