Dyrekcja

        

Dyrektor szkoły: Marta Skrzyńska

Przyjmuje interesantów:

Budynek główny:

Poniedziałki w godz. 7:30 – 8:30

Czwartki w godz. 14:30 – 15:30

Budynek klas I-III

Środy w godz. 8:15 – 9:15

Piątki w godz. 14:30 – 15:30


Zastępcy: Ewa Kozłowska (klasy 0-3) , Anna Krefta (klasy 4-8)