Nasza szkoła

        

Ognisko Pracy Pozaszkolnej 175 zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego pt.: „Bohaterowie naszych bajek” 2024 pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza dzielnicy Mokotów. Uczestnikami mogą zostać uczniowie szkół podstawowych z klas I-VIII oraz z klas "0".

Tematem konkursu są wiersze, bajki, baśnie, opowiadania, legendy z literatury dla dzieci i młodzieży. Nie będą brane pod uwagę prace ilustrujące kreskówki oraz filmy z przesłaniem agresji i przemocy. Technika prac dowolna, płaska: rysunek, malarstwo, collage, tkanina, wycinanka, grafika, techniki mieszane Format A4 – A1. Prace na konkurs należy dostarczyć do biblioteki szkolnej SP65 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2024 roku. Wraz z pracą konieczna jest wydrukowana Karta uczestnika oraz zgoda na publikację prac (załącznik 1 i 2).
Regulamin konkursu oraz załączniki podane są na stronie:
https://konkursydladzieci.eu/zobacz/xxii-wojewodzki-konkurs-plastyczny-bohaterowie-naszych-bajek/

Zachęcam do udziału!
Katarzyna Jarzyńska-nauczyciel bibliotekarz