Nasza szkoła

        

12 października 2023 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania na ucznia. Ślubowanie złożyli uczniowie klas: Ia, Ib, Ic, Ip. W tym dniu dzieci oficjalnie przyjęte zostały do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana. Podczas uroczystości pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny. Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie klas pierwszych ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor Marta Skrzyńska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Zwieńczeniem uroczystości były wspólne pamiątkowe zdjęcia oraz słodki poczęstunek w klasach.