Nasza szkoła

        

W niedzielę 8 października 2023 liczna grupa 41 wolontariuszy z klas 7 i 8 naszej szkoły dzielnie pracowała podczas VII Przeszkodowego Biegu Hutnika. Bieg odbywał się w wyjątkowej scenerii Huty ArcelorMittal Warszawa. Dzięki udziale w tej akcji wolontariatu nasi uczniowie mogli wejść na teren Huty, który jest zamknięty dla osób postronnych. Przed wejściem do Huty każdy wolontariusz był zobowiązany odbyć szkolenie BHP. Bieg Hutnika to pierwszy w Polsce industrialny bieg przeszkodowy, wydarzenie ukierunkowane na połączenie umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej - rywalizacji z umiejętnością i chęcią współpracy - wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.

Trasa biegu liczyła około 12 kilometrów, na której rozstawione były przeszkody, w tym przeszkody wynikające z ukształtowania terenu oraz przeszkody zbudowane przez organizatora m.in. ostre zakręty, barierki, górki z drutem kolczastym oraz rowy. Do zadań naszych wolontariuszy należało: pomaganie zawodnikom podczas startu, zabezpieczanie trasy, obstawianie poszczególnych przeszkód, ale także kibicowanie zawodnikom i wspieranie ich w trudnych momentach. Uczniowie po wielu godzinach pracy, zmęczeni, ale także bardzo zadowoleni, wrócili do domu.