Nasza szkoła

        

"Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić...
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić"

ks. Jan Twardowski

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Nauczycielki języka niemieckiego i Koleżanki

Agnieszki Link - Zduniak

Rada pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi, składają wyrazy współczucia rodzinie oraz wszystkim bliskim.