Nasza szkoła

 

27 września 2022 r. w ramach 26 Festiwalu Nauki, klasa 7p uczestniczyła w terenowej lekcji geografii w Kampinoskim Parku Narodowym. Uczestnicy pokonali ok. 9 km trasę w przeciągu 4 godzin. Trasa lekcji terenowej przebiegała m. in. przez obszar ochrony ścisłej Zaborów Leśny i skraj obszaru ochrony ścisłej Cyganka, ukazując jedne z najciekawszych obszarów leśnych wschodniej części Puszczy Kampinoskiej. Przebieg trasy był następujący: Truskaw - Truskawska Droga - Zaborów Leśny - Kręta Droga - Karczmisko - Paśniki - Truskaw.

Omówione zostały następujące zagadnienia:

 

- próba odpowiedzi na pytanie czym jest las?

- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów,

- typy lasów rosnących na obszarze Puszczy Kampinoskiej,

- działania ochronne prowadzone w lasach (nasadzenia, przebudowa drzewostanów),

- ochrona częściowa, znaczenie obszarów ochrony ścisłej,

- zagrożenia lasów Kampinoskiego Parku Narodowego (pożary, wiatrołomy, susze, gatunki obce, gradacje owadów),

- łańcuch pokarmowy (przybliżenie pojęć: producent, konsument, destruent, piramida pokarmowa),

- piętra roślinności w lesie i ich mieszkańcy,

- rola lasów w gospodarce i życiu człowieka,

- pozaprodukcyjne funkcje lasu.

Dzięki tej lekcji uczniowie dowiedzieli się także o tym, że las, to nie tylko zbiorowisko drzew. To przede wszystkim ekosystem, tworzony przez żywe organizmy, martwą materię, glebę, dostępność wody oraz warunki klimatyczne.

Uczestnicy sami doświadczyli, co zawdzięczamy lasom, za co możemy je polubić, oraz że przyroda ma mnóstwo do zaoferowania, jednak w zamian powinniśmy okazać jej szacunek i zapewnić ochronę.

Organizator lekcji terenowej: p. Anna Kierońska, nauczyciel geografii.

Wychowawca klasy 7P: p. Renata Krzyżanowska

Prowadzący lekcję: p. Maciej Szajowski (Kampinoski Park Narodowy).