Nasza szkoła

 

8.00 - 9.30 - KLASY VIII - SALA GIMNASTYCZNA - BUDYNEK GŁÓWNY
9.35 - 9.55 - KLASY I - III - SALA GIMNASTYCZNA - NOWY BUDYNEK SP65
10.00 - 11.00 - KLASY VII - VI - SALA GIMNASTYCZNA - BUDYNEK GŁÓWNY
11.30 - 12.30 - KLASY V - IV - SAL GIMNASTYCZNA - BUDYNEK GŁÓWNY
13.00 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE - 0A I 0B - SALA GIMNASTYCZNA - BUDYNEK GŁÓWNY.

PO OFICJALNEJ UROCZYSTOŚCI UCZNIOWIE SPOTYKAJĄ SIĘ Z WYCHOWAWCAMI W SALACH LEKCYJNYCH.