Nasza szkoła

        

21 marca w kolorowy i głośny sposób przywitaliśmy wiosnę i odpędziliśmy zimę. Odbyły się dwa apele dla klas IV - V oraz VI - VI, podczas których przeprowadziliśmy pokaz mody i jednocześnie konkurs na najbardziej pomysłowe i oryginalne kreacje wiosenne. Stroje były oceniane przez szanowne jury w kategoriach: oryginalność i pomysłowość, ogólna estetyka, prezentacja na "wybiegu" oraz pod kątem umieszczenia w ubiorze motywów wiosennych.

W klasach IV - V jury ustaliło, iż:

I miejsce zajęła klasa Va

II miejsce zajęła klasa IVc

III miejsce zajęła klasa Vs

Kolejność w klasach starszych wyglądała następująco:

I miejsce klasa VIIa

II miejsce klasa VIIc

III miejsce klasa VIIs

Gratulujemy! Dla pierwszych trzech miejsc oczywiście były przewidziane słodkie nagrody. Mam nadzieję, że wszyscy bardzo dobrze się bawili podczas tych kolorowych obchodów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przygotowanie wspaniałych wiosennych kreacji.