Nasza szkoła

        

Odpowiadając na specjalne potrzeby rozwojowe uczniów w naszej szkole została oddana sala terapeutyczna - integracji sensorycznej. Pani dyrektor Marta Skrzyńska oraz vice dyrektor Ewa Kozłowska i vice dyrektor Anna Krefta gościły w naszej placówce przedstawicieli, którzy wspierali nasze działania: panią Renatę Kozłowską - Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Żoliborz, pana Artura Nawrota - Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania oraz pana Piotra Wertensteina - Żuławskiego -Przewodniczącego Rady Dzielnicy Żoliborz.