Nasza szkoła

        

Klasa 3 A brała udział w projekcie „Polskie miasta w baśniach i legendach”. Na początku grudnia wypożyczyliśmy lekturę „O krakowskich psach i kleparskich kotach”. Dzieci dobrały się w 4- 5 osobowe zespoły i wylosowały po 10 miast opisanych w legendach. Po przeczytaniu każda grupa zdecydowała, którą legendę zaprezentuje w formie teatrzyku. Uczniowie sami podzielili się rolami, wykonali kukiełki lub stroje, scenografię, rekwizyty i scenę z kurtyną. Każda grupa zaprezentowała wybraną legendę. Pozostali uczniowie zachowywali się jak w prawdziwym teatrze, były przerwy, dzwonki i brawa. Dzieci bardzo zaangażowały się w ten projekt. Miały satysfakcję, że w atrakcyjny sposób przekazały wiedzę koleżankom i kolegom. Brawo, moi uczniowie! Serdeczne podziękowania dla Rodziców za pomoc.
Ewa Gajdowicz