Nasza szkoła

        

Międzynarodowy Dzień Tolerancji jest obchodzony na całym świecie 16 listopada, z tej okazji w naszej szkole z inicjatywy psychologa szkolnego Katarzyny Miśków-Ćwiok oraz pedagoga specjalnego Beaty Romanowskiej zostały przeprowadzone lekcje edukacyjne w zerówce oraz w klasie III A. Celem zajęć było kształtowanie postawy tolerancji wśród dzieci, uwrażliwienie uczniów na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji, przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację. Uczniowie aktywnie brali udział w zajęciach. Wyświetlony został krótki film „Urodziny Maćka”. Na koniec wszyscy uczniowie utrwalili sobie najważniejsze hasła związane z tolerancją, takie jak: akceptacja, szacunek, pomoc, zrozumienie.  Dzień ten stał się okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób. Bądźmy empatyczni.