Nasza szkoła

        

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY RODZICE KANDYDATÓW DO KLASY I SPORTOWEJ

PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY SPORTOWEJ 1P ODBĘDZIE SIĘ 17 MARCA - PIĄTEK, GODZINA 17.00, SALA GIMNASTYCZNA - BUDYNEK GŁÓWNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY,
MARTA SKRZYŃSKA
DYREKTOR SP 65