Nasza szkoła

        

Szkolny Konkurs Plastyczny „Kartka urodzinowa dla Kopernika” w Ramach Programu „Szkoła Przyjaciół Kopernika”

Organizator konkursu: Centrum Badań Kopernikańskich w Toruniu oraz Szkoła Podstawowa nr 65 w Warszawie. Celem konkursu jest uczczenie 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, rozwój talentów artystycznych oraz pobudzenie wyobraźni twórczej uczniów. Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów klas I – VIII. Prowadzony będzie w dwóch grupach wiekowych, uczniowie klas I – III i IV - VIII. Z każdej grupy wiekowej uczeń może dostarczyć tylko jedną pracę. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie przez ucznia pracy w terminie do 12.01.2023r. Oraz dostarczenie pracy do szkolnych koordynatorów programu: pani Agaty Bali i pani Izabeli Krasickiej (sala 25) lub zostawić w pokoju nauczycielskim na II piętrze. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu kartki urodzinowej dla Mikołaja Kopernika z okazji jego 550. urodzin.

Technika wykonywania prac jest dowolna, format – dowolny. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla kartki urodzinowej: * kompozycję graficzną oraz życzenia urodzinowe.
Każda praca (kartka) zgłoszona do konkursu musi być wykonana własnoręcznie i samodzielnie.

Prace powinny być pomysłowe, atrakcyjnie oraz estetycznie wykonane.

Konkurs kończy się w dniu 12.01.2023 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty po 12 stycznia br.

Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do podpisania pracy na odwrocie (imię i nazwisko; klasa; adres szkoły) oraz dołączyć do pracy zgodę na publikację wizerunku i przetwarzanie danych osobowych, która znajduje się na stronach 8-9 w poniższym linku regulaminu programu Szkoła Przyjaciół Kopernika
( https://cms-v1-files.superszkolna.pl/sites/432/cms/szablony/93531/pliki/regulamin_szkola_przyjacio%CC%81l_kopernika.pdf )

Najlepsze 3 prace zostaną wysłane do II etapu- ogólnopolskiego- do Centrum Badań Kopernikańskich w Toruniu oraz opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły.

~~ Sprawy organizacyjne:
1. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z naszymi historyczkami Agatą Bala i Izabelą Krasicką.
2. Prace przekazane na rzecz konkursu nie będą zwracane uczestnikom.

Drodzy Uczniowie zachęcamy do udziału w Konkursie! :)
Wierzymy w Waszą kreatywność! :)

#ProgramSzkolaPrzyjaciolKopernika
#550rocznicaUrodzinKopernika

Z poważaniem,
Historyczki SP 65 w Warszawie