Nasza szkoła

        

Dzieci przychodzą do szkoły do godziny 8:30. Osoby spóźnione mogą nie zostać przyjęte na zajęcia.

Dzieci przynoszą koniecznie wodę do picia, nakrycia głowy, legitymację, kartę miejską.

Proszę o zabranie stroju na basen- klapki, okulary, czepek, ręcznik.

Rodzice uzupełniają na bieżąco u kierownika dane osób upoważnionych do odbioru dziecka (jeśli zaszły zmiany od momentu złożenia karty kwalifikacyjnej).

Proszę o punktualne odbieranie swoich pociech :)

Informacje o szczegółowym rozkładzie dnia będą umieszczone na tablicy informacyjnej w szkole.

RAMOWY PLAN DNIA

7:00-8:30 Zbieranie się dzieci, gry, zabawy.

8:30- 8:45- zebranie organizacyjne, podział na grupy.

Bardzo proszę przyprowadzać dzieci do 8:30. Osoby spóźnione mogą nie zostać przyjęte na zajęcia!

8:45- 9:15- śniadanie

9:15- 13:00 zajęcia zorganizowane na terenie szkoły lub w terenie (basen, wycieczki).

13:00- 13:30- obiad (godzina obiadu może ulec zmianie ze względu na wyjścia w teren).

13:30- 16:30- zajęcia zorganizowane na terenie szkoły (zajęcia plastyczne, techniczne, czytelnicze, sportowe, gry i zabawy).

16:30- 17:00- rozchodzenie się dzieci do domów.