Plan postępowań o udziale zamówienia publicznego wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 30000 EURO na rok 2017

SKAN - Plan postępowań o udziale zamówienia publicznego

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

SKAN - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data opublikowania 09.01.2017

SKAN - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data opublikowania 05.01.2017

 

Informacja z otwarcia ofert

SKAN - Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin

SKAN - Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek

Data opublikowania 02.01.2017

 

Zawiadomienie o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ dla:

Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin dla Szkoły Podstawowej Nr 65 w Warszawie w 2017 roku

SIWZ po modyfikacji

Załącznik nr 4 do SIWZ-2017 r. MIĘSO po modyfikacji

Zawiadomienie o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ strona 1 skan1

Zawiadomienie o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ strona 2 skan2

Zawiadomienie o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ strona 3 skan3

Data opublikowania 28.12.2016

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 373586 - 2016 z dnia 2016-12-23 r.

Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek dla Szkoły Podstawowej Nr 65 w Warszawie w 2017 roku

Pełne ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ- 2017 r.-mrożonki i ryby

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=a77f8278-e54e-40ac-8850-33b2cc78e6 e0&path=2016%5c12%5c20161223%5c373586_2016.html

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 373565 - 2016 z dnia 2016-12-23 r.

Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin dla Szkoły Podstawowej Nr 65 w Warszawie w 2017 roku

Pełne ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ-2017 r. MIĘSO 

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=5f56bb44-e5bf-4ae7-85e7-e8d58bce7c 24&path=2016%5c12%5c20161223%5c373565_2016.html

 

Data zamieszczenia 23.12.2016