HYMN SZKOŁY

1. Nad górami słońce wschodzi
Rześki wiatr porywa słowa.
To z piosenką idą młodzi
Idą tworzyć i budować.

Refren: To my, to my, to my,
Kowale przyszłych dni.
To my, to my, to my,
Budować chcemy lepszy świat.
Ty z nami wraz w szeregu stań
I płomień serc wznieś aż do Tatr.

2. Nasi chłopcy są jak orły,
Jak sokoły są dziewczęta.
W świat pogodny i wesoły
Wejdzie młodość uśmiechnięta.

Refren: To my, to my, to my,
(...)

3. Leć piosenko w górską ciszę.
Wschodzi słońce nad górami.
Przyjaciele orkanowcy
Idą z nami, idą z nami.

Refren: To my, to my, to my,
(...)