Przypominamy, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty za zniszczoną bądź niezwróconą część. 

Koszt jednej części rządowego podręcznika wynosi:

  • „Nasz elementarz” (klasa 1) - 4,34 zł,

  • „Nasza szkoła” (klasa 2) – 4,21 zł,

  • „Nasza szkoła” (klasa 3) – 2,35 zł 

Koszt podręczników dla klas IV i V jest zgodny z kwotą, za jaki został zakupiony. Po szczegółowe informacje prosimy zgłaszać się do biblioteki szkolnej.

Wpłaty dokonuje rodzic/opiekun ucznia na rachunek szkoły:

32 1030 1508 0000 0005 5098 5004

W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik klasa … część …” podając numer jednej z części lub klasę i przedmiot. 

 Dowód wpłaty rodzic przekazuje do biblioteki szkolnej.