Dnia 30 kwietnia odbył się uroczysty apel dla klas młodszych z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Rozpoczął się wspólnym odśpiewaniem "Mazurka Dąbrowskiego" następnie dzieci z klasy 2p przedstawiły krótki program artystyczny, który przybliżył uczniom sytuację i atmosferę panującą w Polsce w czasie, gdy Konstytucja była uchwalana.