27.11.2015r. to wielki dzień dla całej społeczności SP 65 im. Władysława Orkana – dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców – obchody 50-lecia powstania szkoły. Długie przygotowania, zaproszenia dla gości, piękne foldery z historią szkoły, wystawy prac dzieci o tematyce góralskiej. Wystrój szkoły przypominał dawną Orkanówkę (salę szkolną z 1975 roku pełną zdjęć, rysunków i strojów związanych z górami). Nasz patron to poeta, piewca gorczańskiego krajobrazu, głos ludu tam żyjącego zgodnie z rytmem natury, często w trudzie i ubóstwie.Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona w intencji szkoły w kościele Dzieciątka Jezus przy ul. Czarnieckiego 15 przez ks. Proboszcza Pawła Piotrowskiego. Na mszy obecny był zastępca burmistrza Grzegorz Hlebowicz. Przedstawiciele uczniów złożyli w ofierze dary: Pismo Święte, chleb, wino, owoce i kwiaty. Mszę uświetnił występ chóru szkolnego prowadzonego przez nauczycielkę muzyki, panią Małgorzatę Chlapek.

Przed godziną 11.00 przedstawiciele uczniów oczekiwali na zaproszonych gości. Goście dopisali. W pięknie przygotowanej sali rozpoczęła się doniosła uroczystość. Pani dyrektor Ewa Kozłowska przywitała przybyłych przedstawicieli władz, byłych dyrektorów szkoły – Marię Mościcką i Elżbietę Kostrzyńską, nauczycieli, uczniów i absolwentów szkoły. W dalszej części przemówienia przedstawiła dotychczasowe osiągnięcia szkoły i określiła dalszy kierunek jej rozwoju. Zastępca burmistrza Żoliborza – Michał Jakubowski odczytał życzenia nadesłane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. W imieniu samorządu głos zabrał absolwent dr Adam Buława (przewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz). Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m. st. Warszawy przyznała szkole trzy tysiące złotych na pomoce dydaktyczne, o czym powiadomiła zebranych Katarzyna Cuber z Biura Edukacji. Mazowieckie Kuratorium Oświaty reprezentowała dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego Krystyna Mucha gratulując placówce osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych.

Ciepłe, serdeczne słowa przemówień wprowadziły zebranych w rodzinny wręcz nastrój, który wspaniale zwieńczyła była dyrektor Maria Mościcka garścią wzruszających wspomnień, nutą historii dawnej SP 65. Przypomniała zasługi ś.p. Stanisława Górskiego pierwszego dyrektora szkoły i pedagogów, którzy zapoczątkowali kształtowanie wizerunku żoliborskiej szkoły, utrzymującej się od lat na niezmiennie wysokim poziomie edukacyjnym i osiągającej znakomite wyniki w sporcie.

Pan Mariusz Pytko – przewodniczący Rady Rodziców życzył pracownikom szkoły dalszych sukcesów podobnie jak J. Murzyn (wójt zaprzyjaźnionej gminy Bodzechów).

W tym duchu nauczyciele M. Oleksiewicz-Maliszewska i M. Szymański opowiedzieli o historii szkoły w oparciu o prezentację zdjęć z życia szkoły od jej początku w 1965 roku aż po dzień dzisiejszy. Zebrani mogli zapoznać się z dorobkiem pracy wszystkich jej dyrektorów i pracowników. Bogatsi o tę wiedzę zaproszeni goście mogli zrelaksować się podczas części artystycznej uroczystości, o której żartobliwy momentami ton zadbali Beata Romanowska i Grzegorz Damięcki. Obejrzano przedstawienie zespołu taneczno-teatralnego (pod kierunkiem B. Romanowskiej i M. Tyskiej) w niezwykłej scenografii góralskiej chaty i strojach regionalnych. Chór zaprezentował wspaniale zaśpiewane góralskie piosenki.

Po części artystycznej dyrektor szkoły Ewa Kozłowska wręczyła wybitnym absolwentom pamiątkowe odznaczenia. Byli wśród nich Adam Buława, Sławomir Antonik (burmistrz dzielnicy Targówek), Witold Brzychcy, Jacek Puzyński, Marcin Kozaczuk, Sylwia Chutnik oraz przedstawiciele młodszego pokolenia, sportowcy – Kamila Napłoszek, Joanna Gomolińska, Sebastian Stasiak, Michał Gralewski, Piotr Siemiński i inni. Otrzymując pamiątkowe tarcze poczuli się raz jeszcze członkami społeczności SP 65.

Nadszedł czas podziękowań. Była dyrektor Elżbieta Kostrzyńska podziękowała pani dyrektor Ewie Kozłowskiej za znakomite prowadzenie szkoły i zorganizowanie tej wzruszającej uroczystości. Imprezę zakończył koncert kwartetu smyczkowego z udziałem mamy uczniów szkoły Marty Orzęckiej. Po nim wszystkich zebranych zaproszono na elegancki poczęstunek, na którym mogli podzielić się swoimi wrażeniami i wspomnieniami z dawnych lat już nieoficjalnie…

Podziękowania dla Urzędu Miasta Żoliborz i Magdy Górfińskiej za wspaniałe zdjęcia. Poniżej zdjęcia z uroczystości.