Zima w mieście

Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE)
w Szkole Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana

1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Zima w Mieście” 2020 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

2. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:

a) posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,

b) złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika,

c) uiszczenie opłat za opiekę oraz posiłki (nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat).

d) przestrzeganie zasad regulaminu FPE.

3. FPE pracuje w modułach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2020 dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni z wyłączeniem dni świątecznych).

4. FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 07,00 do 17,00

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako nieprzestrzeganie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.

6. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły.

7. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego) są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

8. Z opłat za opiekę oraz wyżywienie zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat jest zaświadczenie z macierzystej szkoły.

9. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:

· opiekę w wysokości 10 złotych dziennie na rachunek
nr 32 1030 1508 0000 0005 5098 5004

· posiłki w wysokości 10 złotych dziennie na rachunek
nr 88 1030 1508 0000 0005 5098 5063

10. Zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia Akcji po uprzednim zgłoszeniu nieobecności uczestnika przez rodzica/opiekuna prawnego. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników zgłaszają nieobecności dziecka – telefonicznie 731469614. e-mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście najpóźniej do godz. 14.00 w dniu poprzedzającym nieobecność.

11. Wszystkie zajęcia prowadzone w FPE w ramach Akcji są bezpłatne.

12. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie, stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć.

13. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.

14. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.

15. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Zima w Mieście” 2020 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.

16. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa w Akcji „Zima w Mieście” 2020.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.