Nasza szkoła

Jedziemy na finał europejski konkursu Odyseja Umysłu do Werbellinsee, Niemcy. Szanowni nauczyciele, uczniowie, rodzice, wszyscy przyjaciele SP65, udało nam się zebrać wystarczającą sumę pieniędzy, by wyjechać na Eurofestiwal  do Niemiec i reprezentować naszą szkołę w ramach konkursu Odyssey of the Mind. W związku z tym, w szczególności chcielibyśmy podziękować: burmistrzowi dzielnicy Żoliborz panu Krzysztofowi Bugli za ogromne wsparcie finansowe, które pozwoliło nam opłacić koszty zakwaterowania i wyżywienia grupy, fundacji AltKom Akademia, za wsparcie finansowe, wszystkim osobom prywatnym, które wspomogły nas swoimi wpłatami, dyrekcji SP65 za pomoc w sprawach administracyjno-organizacyjnych dotyczących wyjazdu i pełne poparcie dla idei konkursu Odyseja Umysłu, nauczycielom, uczniom, rodzicom, radzie rodziców  SP65 za zaangażowanie  w kiermasz oraz loterię fantową. 

Bez Was ten wyjazd nie doszedłby do skutku. Postaramy się godnie reprezentować Naszą Szkołę na etapie europejskim konkursu Odyseja Umysłu  w Werbellinsee. Obiecujemy, iż zdamy relację po powrocie z Niemiec. 

Odyseusze i trenerzy z SP65.