Nasza szkoła

Od dnia 6 lutego 2018r. obowiązuje nowy rozkład dzwonków. Zmiany następują po 7 godz. lekcyjnej jest to podyktowane zorganizowaniem dodatkowej przerwy obiadowej.


1. 8:00 - 8:45

2. 8:50 - 9:35

3. 9:45 - 10:30

4. 10:35 - 11:20

5. 11:40 - 12:25

6. 12:45 - 13:30

7. 13:45 - 14:30

8. 14:45 - 15:30

9. 15:35 - 16:20

10.16:25 - 17:10


Z poważaniem

Aneta Wójcik

Sekretarz Szkoły