Nasza szkoła

06.05.21. - CZWARTEK -  godzina 10:00 - klasa 3a oraz osoby spoza SP 65
Próby na sali gimnastycznej oraz boisku szkolnym SP 65

07.05.21. - PIĄTEK - godzina 10:00 - klasa 3 b oraz 3 c 
Próby na sali gimnastycznej oraz boisku szkolnym SP 65

Uczniowie SP 65 zostaną odebrani z sali lekcyjnej lub świetlicy o godz. 9:45. Osoby spoza SP 65: zbiórka o godz. 9:55 przed budynkiem szkoły. Po zakończonych testach uczniowie SP 65 zostaną odprowadzeni do szkoły (do sali lekcyjnej lub świetlicy). 

Uprzejmie prosimy o dostarczenie zaświadczeń lekarskich w dniu egzaminu oraz o wyposażenie dzieci w dostosowany do pogody strój sportowy. 

Oto link do nowego harmonogramu rekrutacji do klas IV sportowych: 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/

edukacja/files/rekrutacja/22728/

attachments/nowy_harmonogram

_sport_klasy_iv.doc