Nasza szkoła

W październiku uczniowie klas I-III realizowali zadania w ramach projektu edukacyjnego pt. ,,Las".Dzieci miały możliwość poznać warstwy lasu: runo leśne, podszyt, korony drzew oraz charakterystyczną dla tych warstw roślinność. Uczniowie przypomnieli również o zasadach zachowania się w lesie, oraz o skutkach łamania tych zasad. Dzieci z zaciekawieniem brały udział w lekcji z zakresu edukacji przyrodniczej, dzieląc się wzajemnie swoimi spostrzeżeniami oraz uwagami. Zdobyte umiejętności uczniowie mogli zweryfikować biorące udział w ,,Leśnej olimpiadzie”, teście przygotowanym dla klas. Projekt przygotowały nauczycielki klas 3a i 3b.