Nasza szkoła

23 stycznia postanowiliśmy zaakcentować w SP65 Dzień Bez Toreb Foliowych. Tego dnia przygotowaliśmy wystawę toreb materiałowych udekorowanych przez uczniów naszej szkoły na wspomnianych wcześniej warsztatach Podczas długich przerw puszczane były filmiki przedstawiające dramatyczne fakty i tragiczną sytuację zwierząt wynikającą z zaśmiecania lądów oraz oceanów torbami foliowymi oraz innymi odpadami z tworzyw sztucznych. Wykonana została również postać człowieka z odpadów - metafora tego jak nieodpowiedzialnie traktujemy naszą planetę oraz tablica, na której każdy mógł zostawić swojego śmiecia. Jak się później wyjaśniło tablica symbolizowała Ziemię.

Kolejnym etapem było zdjęcie odpadu z "tablicy - Ziemi" i wyrzucenie go do kosza. Oczywiście segregacja śmieci i umieszczanie ich we właściwych pojemnikach to postawa zasługująca na uznanie, a obecnie wręcz obowiązek każdego z nas, jednak ww. działanie nie rozwiązuje do końca problemu z odpadami. Najważniejszym wydaje się to, by zminimalizować ich "produkcję". Podjętymi działaniami chcieliśmy taką postawę wypromować wśród uczniów oraz pracowników naszej szkoły. Wszystkim zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy.