Nasza szkoła

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs pod hasłem "Książka, którą warto przeczytać".

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V – VIII. Zadanie konkursowe polega na napisaniu recenzji wybranej pozycji książkowej. Recenzja powinna być napisana na komputerze. Objętość pracy nie powinna przekroczyć 2 stron formatu A4. Praca uczestnika nie powinna być nigdzie wcześniej publikowana. Każda praca konkursowa powinna być napisana samodzielnie i mieć jednego autora. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników.

 

Recenzje oceniane będą w kategoriach klas V - VI i VII - VIII.

Prace konkursowe nie będą zwracane.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na blogu biblioteki.

Uczestnicy za udział w konkursie mogą uzyskać dodatkową ocenę z języka polskiego.

Prace konkursowe należy składać u nauczycieli bibliotekarzy w dniach 3 kwietnia - 10 maja 2019 r. Prace złożone po tym terminie nie będą przyjmowane.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.