Nasza szkoła

W dniu 4 stycznia grupa wolontariuszy spotkała się na zebraniu w celu omówienia planu pracy na II semestr. Młodzież pracowała w grupach, szukała propozycji różnych działań. A to "owoce" wspólnej pracy:

1) Herbatka u Władka

2) Starszy kolega/starsza koleżanka - warsztaty dla klas 3

3) Marzycielska poczta

4) Słodka przerwa

5) Korki dla Stasia

6) Schronisko dla zwierząt w Józefowie

Szukajcie szczegółów u opiekunów koła: Pani B.Snachowskiej, R.Krzyżanowskiej, I.Kamińskiej, K.Kowalskiej-Żołądź, M.Mazurek lub na tablicy wolontariatu (II piętro).