Nasza szkoła

W naszej szkole zaczęło działać Koło Wolontariatu. Pierwszą akcją będzie porządkowanie grobów na Wojskowych Powązkach. Spotykamy się 27 października o 9:00 przed szkołą. Potrzebne będą przyrządy takie jak: rękawiczki ochronne, szczotki, znicze. Planowany powrót po zakończonej akcji około 12:30 pod szkołę.

ZAŁOŻENIA WOLONTARIATU.

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

Opiekunowie koła wolontariatu: p. Beata Snachowska, p. Renata Krzyżanowska, p. Katarzyna Kowalska - Żołądź, p. Dorota Wardecka, p. Małgorzata Mazurek