Wydarzenia dla klas 4-6

Miesiąc

Nazwa uroczystości, imprezy

Data, o ile jest
do przewidzenia

Osoba odpowiedzialna

Wrzesień

Apel związany z akcją „Lekki tornister” – warszawski dzień ważenia plecaków.

Sprzątanie świata – recykling elektrośmieci – opracowanie ulotek, zaprezentowanie afiszy.

 

p. Agnieszka Maciaszek

 

p. Marta Skrzyńska

Październik

„Dzień Nauki” – zajęcia przygotowane przez rodziców dla dzieci. Lekcje te poprzedzone zostaną apelem, na którym dokonany zostanie podział uczniów na grupy.

„Dzień Edukacji Narodowej” – uroczysty apel.

10 października

 

12 października

p. Małgorzata Szymańska

 

p. Małgorzata Chlapek
p. Maria Oleksiewicz - Maliszewska

Listopad

Bieg Niepodległości.

„Święto Niepodległości” – uroczysty apel
i podsumowanie Biegu Niepodległości.

„Warszawski dzień Dobrego Jedzenia” – przygotowanie zdrowej żywności w ramach zespołów klasowych, pogadanka o zdrowym odżywianiu się.

Próbny sprawdzian dla uczniów klas szóstych. „Dzień Patrona” – konkurs internetowy, apel.

 

Dyskoteka Andrzejkowa.

12 listopada

14 listopada

 

19 listopada

 

 

26 listopada

27 listopada

 

29 listopada

p. Michał Szymański
p. Kinga Sandomierz
p. Waldemar Kopacki
p. Marta Skrzyńska

 

 

Wychowawcy klas szóstych

p. Monika Kowalik
p. Teresa Wieczorek
Samorząd szkolny
pod kierunkiem
p. Jolanty Witkowskiej
p. Łukasza Koneckiego

Grudzień

Loteria fantowa z okazji „Mikołajek”.

 

 

 

Kiermasz świąteczny.

 

 

Próbny sprawdzian dla uczniów klas szóstych.

„Jasełka” – uroczysty apel.

6 grudnia

 

 

 

12 grudnia

 

 

grudzień

20 grudnia

Samorząd szkolny
pod kierunkiem
p. Beaty Snachowskiej
p. Jolanty Witkowskiej

 

Samorząd szkolny
pod kierunkiem
p. Beaty Snachowskiej

 

Wychowawcy klas szóstych
p. Jolanta Witkowska
p. Agnieszka Zgryzek
p. Małgorzata Chlapek

Styczeń

Dyskoteka karnawałowa.

 

 

Próbny sprawdzian dla uczniów klas szóstych.

 

Samorząd szkolny
pod kierunkiem
p. Łukasza Koneckiego
p. Jolanty Witkowskiej

Wychowawcy klas szóstych

Luty

Walentynki.

 

Próbny sprawdzian dla uczniów klas szóstych oraz test kompetencji dla uczniów klas IV i V.

14 lutego

Samorząd szkolny
pod kierunkiem
p. Beaty Snachowskiej
p. Jolanty Witkowskiej

Wychowawcy klas IV - VI

Marzec

„Dzień Wiosny” – konkursy wiosenne.

 

Próbny sprawdzian dla uczniów klas szóstych.

21 marca

p. Jolanta Witkowska
p. Łukasz Konecki

Wychowawcy klas szóstych

Kwiecień

„Dzień Papieski” – uroczysty apel.

 

„Dzień Ziemi” – wystawa prac plastycznych

 

Sprawdzian w klasie szóstej

 

 

 

 

4 kwietnia

p. Katarzyna Papis
p. Małgorzata Chlapek

p. Agnieszka Maciaszek
p. Marta Skrzyńska

 

Komisja sprawdzianu

Maj

„Święto Konstytucji” – uroczysta akademia.

 

„Dzień Chwalipięty”.

Próbny test kompetencji z języka angielskiego dla uczniów klas czwartych.

7 maja

p. Agnieszka Zgryzek
p. Monika Kowalik
p. Małgorzata Chlapek

p. Renata Krzyżanowska

p. Agnieszka Woźnicka

Czerwiec

„Dzień Dziecka na sportowo” .

 

Próbne testy sprawdzające dla uczniów klas czwartych i piątych.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas szóstych.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas czwartych i piątych.

 

3 czerwca

 

 

 

27 czerwca

 

28 czerwca

p. nauczyciele przedmiotowi
Wychowawcy klas IV i V

 

p. Kinga Sandomierz

 

p. Małgorzata Szymańska
p. Małgorzata Chlapek
p. Waldemar Kopacki