Siemanko Ludziska!

Dzisiejszym wybrańcem naszej wielkiej szkolnej  loterii jest Istota mająca w Dzienniku numer...
ale momencik, przecież ta informacja musi być zamieszczona trochę niżej...
a zatem... szukajcie, a znajdziecie...,
ale najpierw przeczytajcie Regulamin. ;-)

Regulamin "Szczęśliwego numerka"Twój szczęśliwy numerek

 1. „Szczęśliwy numerek” – to losowany każdego dnia szkolnego numer z dziennika. 
 2. Losowany jest jeden numerek dla całej szkoły.
 3. „Szczęśliwy numerek” losowany jest każdego dnia szkolnego o godzinie 18:00 i widoczny jest na stronie Dla uczniów.
 4. „Szczęśliwy numerek” jest opcją jedynie dla uczniów systematycznie realizujących obowiązek szkolny.
 5. „Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia posiadającego dany numer w dzienniku lekcyjnym od pisania niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych na wszystkich lekcjach w danym dniu.
 6. Nauczyciel może poprosić o napisanie na następnej lekcji kartkówki z dnia, w którym uczeń był z tego zwolniony.
 7. Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów czy prac klasowych. Nie usprawiedliwia także braku zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika bądź zbioru zadań.
 8. „Szczęśliwy numerek” nie dotyczy lekcji wychowania fizycznego i zajęć na basenie.
 9. Szczęśliwy numerek" nie chroni od uwag za złe zachowanie.
 10. Przywilej „Szczęśliwego numerka” wygasa wraz z zakończeniem przez ucznia zajęć lekcyjnych w danym dniu.
 11. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy bądź pedagogiem szkoły może zawiesić udział ucznia (uczniów) w akcji "Twój Szczęśliwy Numerek" na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed i w czasie lekcji.

Powodzenia w nauce! :-)