Koła zainteresowań dla klas IV - VI

Uczniowie klas IV-VI mogą rozwijać swoje pasje w różnych grupach. Wystarczy zgłosić się bezpośrednio do opiekuna odpowiednich zajęć lub poprosić o pomoc swojego wychowawcę.

Dodatkowo uczniowie klas VI mogą skorzystać z zajęć przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty.